Aankoopkeuring met advies - HSlijp advies

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aankoopkeuring met advies

Diensten > Keuringen
Bij de aan- of verkoop van een woning wordt een bouwkundige keuring aanbevolen. De inspecties worden uitgevoerd volgens de NTA 8060 (Nederlandse Technische Afspraak - Keuringen bouwtechnische woningkwaliteit) en NEN2767. Tijdens de keuring wordt de technische staat van alle bouwkundige en waar mogelijk installatietechnische elementen benoemd.

De inspectie zelf is visueel, op tast en gehoor (we kloppen nog wel eens ergens op). We constateren wat goed is, welke gebreken er zijn of op heel korte termijn te verwachten zijn en welke onderhoudskosten er binnen 10 jaar te verwachten zijn. Deze herstel- en verwachte onderhoudskosten worden ook voor u begroot.

Onderdeel van de keuring is een thermografische (warmtebeelden) rapportage. Hiermee kunnen energielekken, lekkages etc. in beeld worden gebracht.

Tevens brengen wij de veiligheidsrisico's (valgevaar, koolmonoxide e.d.) in beeld.

Deze constateringen worden in een prettig leesbaar rapport voor u toegelicht en worden ook in een standaard NHG (Nationale Hypotheek Garantie( rapportage aangeboden.

Daarnaast ontvangt u vrijblijvende verbeter- en energieadviezen voor zaken welke eenvoudiger kunnen gerealiseerd voor u de woning betrekt dan in bewoonde toestand.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu