Ga naar de inhoud
Duurzaamheidsplan De Nijkamphoeve
Projecten
In 2012 werd Stadsboerderij De Nijkamphoeve BuurtBoerderij De Nijkamphoeve. De gemeente wilde van de boerderij af en ambitieuze en betrokken vrijwilligers zagen kans niet alleen een gedegen bedrijfsplan te schrijven maar ook de boerderij daadwerkelijk te runnen. Geen gemakkelijke zaak, want de boedel die zij in handen kregen kenmerkte zich helaas ook door achterstallig onderhoud. Niet alleen voor exploitatie maar ook voor het wegwerken van dat achterstallig onderhoud waren geld en menskracht nodig. Beide zijn gelukkig gevonden. Inmiddels is De Nijkamphoeve een prachtige buurtvoorziening. Wat heet, het is een wijk- en stadsdeeloverstijgende verrijking van Den Haag; 6 dagen per week geopend en met meer dan 25.000 bezoekers per jaar.

De Vrienden van de Nijkamphoeve hebben de ambitie een energiepositieve buurtboerderij te worden. En naast de educatiefunctie op het gebied van dieren en natuur willen zij ook een educatie-functie van duurzame oplossingen worden.  HSlijp advies heeft hiervoor een plan opgesteld.
Naast het opwekken van energie is een laag eigen verbruik de  gekozen strategie. Omdat convectie-warmte geen optie is voor de structuur van het gebouw en de wijze waarop de boerderij gebruikt wordt, hebben wij gekozen voor verwarming van de boerderij met infraroodpanelen. Voor de productie van warmwater wordt een zonneboilersysteem geplaatst. Met deze duurzame oplossingen gecombineerd met een informatieprogramma wil men de mogelijkheden onder de aandacht van de bezoekers brengen en zo bijdragen aan het terugdringen van de kooldioxide productie.
© 2021 – HSlijp advies
Terug naar de inhoud