Ga naar de inhoud
Villa de Verademing
Projecten
Bij de locatie van de oude gasfabriek in Den Haag wordt een gasloos, duurzaam, energiepositief  appartementencomplex ontwikkeld": Villa de Verademing.
HSlijp advies is verantwoordelijk voor het energie- en duurzaamheidsconcept.

Uitgangspunten
  • Geen gas
  • Energieneutraal
  • Geen energierekening
Door zeer goede isolatie, een energiezuinig ventilatiesysteem en  nieuwe verwarmingstechnieken (warmtepomp) heeft Villa de Verademing  weinig energie nodig. Op Villa de Verademing liggen voldoende  zonnepanelen in combinatie met een kleine windturbine om voldoende  energie op te wekken voor verwarming (in de winter), koeling (in de  zomer), het hele jaar warm water en voldoende energie voor 19  energiebewuste huishoudens.

De verdeling
Energiecoöperatie Villa de Verademing is opgericht om op een  innovatieve manier de door het gebouw opgewerkte energie zo slim  mogelijk over alle appartementen te verdelen. Hiervoor heeft de  coöperatie een ontheffing op Elektriciteitswet aangevraagd. Deze  ontheffing is op 15 november 2016 door de minister van Binnenlandse  Zaken verstrekt ten behoeve van het project “Villa de Verademing”.  Op basis van deze ontheffing kan de elektriciteit achter één  netwerkaansluiting worden verdeeld. Leveringen van elektriciteit aan de  appartementen binnen “Villa de Verademing” worden dan niet belast met de  energieheffing (12 cent per kilowatt) en ook zijn er geen  transportkosten van Stedin (7 cent). Wel kan “Villa de Verademing” als  collectief terug geleverde en afgenomen energie van het net met elkaar  verrekenen (beter bekend als salderen).

Meten en verrekenen
De opgewekte energie, de collectief gebruikte energie (verlichting in  de hal en de lift) en het gebruik per woning wordt gemeten. Dit wordt  verrekend met uw aandeel in de opgewekte energie. U kunt online uw  gebruik in de gaten houden. Op deze wijze is de bewoners bij bewust  energiegebruik gegarandeerd van €0,- energiekosten.”

Stand van zaken
De ontwikkelend aannemer die het plan zal realiseren is nog niet gestart met de uitvoering.
Ontwerp:


© 2021 – HSlijp advies
Terug naar de inhoud