Ga naar de inhoud
Werkzaamheden
Over ons
Energie & duurzaamheid
 • Registratie van uw energielabel (verplicht bij verkoop woning)
 • Hoe kan u beter isoleren en minder energie gebruiken.
 • Ontwikkeling van uw optimale mix van isolatie en verwarmings, koelings- en ventilatieinstallatie.
 • Volledige begeleiding van de eigenaar bij de aanbesteding, opdrachtverstrekking, controle en oplevering van de geadviseerde werkzaamheden.
 • De weg naar wonen zonder energiekosten

Keuringen
 • Tijdens de keuring wordt de technische staat van alle bouwkundige elementen benoemd. Hierbij wordt met name gelet op de gebreken en wordt er in het rapport de herstelkosten voor de korte- en lange termijn benoemd.
 • Toets en verbeteradviezen voor het wooncomfort en veiligheid in huis voor senioren.

 • Voor tijdelijke versterking van uw organisatie

 • Renovatie groot en planmatig onderhoud
 • Groot onderhoud (installatie, isolatie, bouwkundig) huurwoningen;
 • Groot onderhoud (installatie, isolatie, bouwkundig) een VVE;
 • Projectmanagement bij een bewoonde renovatie van zorginstellingen.
 • Complexmatige vervanging van installaties.

 • Onderzoek
 • Exploitatieberekeningen
 • Ontwerp- en bouwbegeleiding.

 • Bewaking van de realisatie van uw idee binnen uw budget.

 • Ontwikkeling van gebouwconcepten inclusief functioneel programma, energiebalans. investeringsopzet en exploitatiemodel.
© 2021 – HSlijp advies
Terug naar de inhoud