Ga naar de inhoud
Woonzorgcentrum De Ommedijk
Projecten
Bij mijn start als projectmanager op dit project trof ik een plan aan met een potentieel exploitatieverlies van 50% op een investering van 53 miljoen euro en een verpleeg- en  verzorgingshuisvoorziening welke niet voldeden aan de voorschriften.

Door de zorgvoorzieningen te laten aansluiten op de regelgeving, de huur van de zorgvoorzieningen te benaderen op basis van de bekostigingsregels van de Zorgauthoriteit en de inzet van de 'nieuwe' directeur-bestuurder van de corporatie bij structurele wijzigingen in het woningbouwplan is het gelukt dit om te buigen naar een desinvestering van 4 miljoen euro.
© 2021 – HSlijp advies
Terug naar de inhoud